Ons brein bestaat uit drie deelsystemen, ieder met een specifieke rol bij verandering. Om een verandering succesvol en duurzaam te laten zijn, heb je alle drie de systemen nodig en moeten ze met elkaar samenwerken.

De drie breinsystemen bij verandering

Bij verandering is het van belang alle drie de breinsystemen aan te spreken en op elkaar af te stemmen. We moeten dus onze drie breinen in het gareel zien te krijgen. Zo is het gewoontebrein niet erg toegankelijk voor het denkbrein. En het emotiebrein wil op tijd een beloning. Daardoor worden de verder weg liggende doelen van het denkbrein niet altijd gehaald.

Breinbereiders, Veerkracht bij verandering begeleidt je bij het in het gareel krijgen van deze drie breinsystemen. Zo kun je zelf een blijvende verandering doorvoeren.

Ben je benieuwd naar een veranderprogramma dat volledig is en alle breingebieden integreert, voor een duurzaam resultaat? We spreken je graag persoonlijk!