Je krijgt feedback en bent een uur van slag … Je geeft je collega feedback, maar deze schiet direct in de verdediging … je geeft met veel plezier complimenten maar vermijd het geven van feedback. Herkenbaar?

Op zich niet zo heel vreemd. Breintechnisch gezien bevindt feedback zich namelijk in een spanningsveld … tussen wil om te leren en de neiging om pijn te vermijden. Hoe kan je dit spanningsveld verkleinen? In deze training nemen we je mee in de werking van het brein en wat ‘constructieve feedback’ breintechnisch gezien inhoudt. De werking en de behoeften van het emotiebrein blijken daarin een belangrijke rol te spelen.

Als we weten hoe het emotiebrein werkt, wordt duidelijk waarom feedback niet altijd als constructief wordt ervaren. En er dus, helaas, ook niet altijd aanleiding is voor leren. Met een stappenplan voor het geven en ontvangen van breinvriendelijke feedback krijg je handvaten om dit te voorkomen. Handvaten om collega’s en medewerkers zodanig feedback te geven dat ze open kunnen (blijven) staan voor leren en ontwikkelen. Het resultaat? Sterkere relaties, betere samenwerking en een positieve, constructieve werksfeer.

Onderwerpen die in deze training aan bod komen:

  • De algemene werking van het brein bij ontwikkelen en veranderen

  • Intentie bij feedback geven: coachen, evalueren of oordelen?

  • De werking van de 3 breinsystemen bij feedback geven en ontvangen

  • Het emotiebrein, 5 triggers (alarmbellen, ook wel ‘amygdala-kapers’) bij het ontvangen van feedback. Hoe kan je daar bij feedback rekening mee houden?

  • Veiligheid en fouten maken – ‘proud to be vout’ en het ‘oh-shit centrum’

  • Het effect van positieve feedback: dopamine dit werkt echt verslavend!)

  • De werking van spiegelneuronen: jouw invloed op het brein van de ander, en een bespiegeling op eigen ervaringen

  • Het denkbrein en het veto-power moment

  • De werking van het gewoontebrein en de (onbewuste) invloed van context (het effect van priming, onbewuste beïnvloeding en nudging)

  • Reflectie op de eigen context en suggesties voor het aanpassen van de eigen context

Feedback - website 72pxl 21,17x15,42-2