Bij een organisatieverandering moeten de individuele breinen van álle betrokken medewerkers een nieuwe ‘breinroute’ aanleggen. Hoe je dat het beste kunt aanpakken? Daar adviseert Breinbereiders graag over. Niemand kent de klant beter dan de klant zelf: Breinbereiders stelt de juiste vragen en werkt graag in partnerschap toe naar een duurzame gedragsverandering. De belangrijkste succesfactor van een veranderinterventie is de wetenschap wanneer en hoe deze 
in te zetten en wanneer niet. Uiteraard adviseren wij ook daarin. Op het gebied van ‘duurzaam en effectief reizen en werken’ werken wij daarbij graag samen met met onze partner Syndesmo.

Belangrijke ankers in de breinvriendelijke consultancy van Breinbereiders zijn:

 • Zorg dat medewerkers van een verandering op organisatieniveau een individueel persoonlijk verandertraject kunnen maken.

 • Veranderen is niet een éénmalige gebeurtenis maar een proces.

 • Een veranderproces vraagt tijd, afhankelijk van de complexiteit 3 maanden tot een half jaar.

 • Zorg voor breinbalans in de verschillende typen interventies , waarbij je

  • het denkbrein ontlast
  • het emotiebrein trickert
  • en het gewoontebrein stimuleert om nieuwe gewoonten aan te maken

Praktisch betekent dat voor de Breinbereiders-aanpak:

 • Visualiseren: starten ‘with the end in mind’

 • De weg is ook het resultaat: een galsheldere focus op, en een vinger aan de pols bij, het hele proces

 • Onderken wat er al wel is: opzoek gaan naar en ‘eren’ van de goede voorbeelden

 • Maak het behapbaar: mijlpalen ( en tussendoelen) in het proces inbouwen

 • Beloon: momenten inbouwen om successen te vieren zowel op organisatie als op individueel niveau.

Resultaat

Dé instant oplossing bestaat niet, elk advies is maatwerk. Samen met de opdrachtgever bepalen we voorafgaand aan het traject wanneer de opdrachtgever tevreden is over het resultaat. Bij het vaststellen van het resultaat gaan we ervan uit dat:

 • het vergroten van de effectieve veranderbaarheid van je medewerkers altijd een belangrijk resulaat is van de door ons begeleide trajecten. Geloof en vertrouwen in eigen veranderbaarheid bij je medewerkers . ‘Leren leren’ dus.

 • duurzame veranderingen langzaam maar zeker én grondig verlopen

 • het effect van interventies meerdere meetmomenten kent: het effect bij het ‘aanmaken’ van een gewoonte ziet er anders uit dan het effect na een half jaar of een jaar

 • interventies nooit op zichzelf staan… het totale effect van alle interventies geïntegreerd is meer dan effect van de som van de interventies

Voor wie

Voor alle organisaties die graag een duurzame (gedrags)verandering binnen hun organisatie willen bewerkstelligen en daarbij tegelijkertijd het effectieve verandervermogen van hun medewerkers willen vergroten.

Neem contact op voor een eerste vrijblijvend advies gesprek.

breinlijven