We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo lijken op te volgen. Globalisatie, individualisatie, technologische-, economische- en wetenschappelijke veranderingen zijn van invloed op ons leven. Maar ook organisatieveranderingen, fusies, overnames, flexibel werken, innovaties en ontslaggolven doen iets met ons. Verandering lijkt de enige constante.

Je kunt kiezen

Bij alle veranderingen staan wij als mens voor een keuze. Negeren is een optie. We kunnen ons er ook  tegen verzetten. Of erin meegaan. Maar vroeg of laat hou je de verandering niet meer buiten de deur. De werkgever reorganiseert, de markt of je gezinssituatie verandert, je gezondheid vergt aandacht. Dan is de vraag: kies je voor de verandering of kiest de verandering voor jou …

Maak gebruik van je brein

Ons brein is een prachtig verfijnd én complex orgaan. Het zit vol mechanismen die je verandering in de weg zitten of juist kunnen faciliteren. Het brein is gericht op het ontwikkelen van expertise en gewoonten. Maar ook op het verkrijgen van beloningen en het vermijden van pijn. Slim gebruik maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons brein is dus handig. Als we tenminste de veranderingen effectief en duurzaam willen maken. Doen we dat niet, dan vervallen we, voor we het weten weer in oude gewoonten. Breinbereiders maakt gebruik van vier elementen, vier bouwstenen die in alle workshops, trainingen en lezingen terugkomen:

‘De omslag voor mij was het moment dat ik mijn overtuiging losliet dat het moeilijk is om gedrag te veranderen. Je hebt 0,2 seconde vetopower en je kunt dus kiezen voor een ander gedrag. Het werkt echt!’

– Harrie, adviseur functiewaardering bij een grote luchtvaartorganisatie

‘Het helpt als je de werking van het brein een beetje begrijpt … Daardoor kan ik beter aan de slag met het analyseren van m’n gevoel, en het veranderen van dat gevoel. De verbinding -zoals jullie dat geloof ik noemden-, tussen het ‘denkbrein’ en het ‘emotiebrein’. Een heel belangrijk resultaat van het traject (tijdens het bezig zijn met de emotionele stijlen) is voor mij ook de bevestiging dat meditatie/mindfulness-oefeningen heel doeltreffend zijn!’

– Hellen, journalist en programmamaker

 Veranderen kun je leren

Daadwerkelijk en gericht veranderen is een hele kunst. Maar Breinbereiders, Veerkracht bij verandering ondersteunt daarbij. Breinbereiders geeft inzicht in de kracht van het toepassen van breinkennis bij veranderingen. Het ondertitelt wat er gebeurt in je brein. Dan ga je het snappen. Waarom is er weerstand? Hoe kan ik ermee omgaan? En wat zijn mijn wensen? Je leert jezelf begeleiden in het proces. Je ervaart dat je veto-power in kunt zetten. De verandering wordt duurzamer en de motivatie groter. Bovendien, de verandering geeft je de kans als mens te groeien, je te ontwikkelen en (veer-)krachtiger te worden.

Organisatie veranderingen faciliteren met behulp van breinkennis

Breinbereiders heeft ook toegevoegde waarde voor begeleiders van verandertrajecten binnen organisaties. Want hoe krijg je als manager je mensen mee bij een verandering? Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagden  moeite heeft met veranderingen  en daar gezondheidsklachten aan overhoudt.

Hoe komt dat? Wij zien dat een organisatieverandering bijna nooit wordt gezien als een optelsom van vele individuele veranderingen. De verandering wordt gezien op structuur- of cultuurniveau, oftewel op organisatieniveau.

Maar een organisatieverandering onderga je met z’n allen. Iedereen moet met zijn individuele brein een rol spelen in het proces. Dat vergt dus inzicht en inzet. Van alle betrokkenen. Breinbereiders ondersteunt veranderbegeleiders in dat proces.