Vanuit je functie begeleid je veranderingen in organisaties. Hoe komt het toch dat de ene verandering succesvol verloopt, en de andere vol weerstand en conflicten is? Je vraagt je af hoe je meer regie kunt krijgen op dit proces. Hoe stuur je de veranderbereidheid van je medewerkers? En: hoe kun je weerstand begrijpen en ombuigen?

Breinbereiders laat je zien en ervaren:

 • Wat een organisatieverandering in het individuele brein van je medewerkers of coachees betekent. Maar ook hoe zij die verandering op een positieve manier voor henzelf en de organisatie kunnen vormgeven
 • Hoe je de steun van medewerkers  of opdrachtgevers krijgt bij een verandering?
 • Hoe je verandert wat veranderd moet worden, zonder de dingen te veranderen die je wilt behouden
 • Hoe je ervoor zorgt dat individuele medewerkers de dragers worden van de gewenste verandering
 • Wat individuele medewerkers kan helpen bij het vormgeven van de organisatieverandering

Breinbereiders geeft antwoord op deze vragen. En meer. Je leert ook de kennis van het brein in te zetten bij veranderprocessen.

Wat levert Breinbereiders je op? 

 • Je hebt kennis over individuele veranderprocessen in het algemeen

 • Je weet hoe je jouw kwaliteiten, gedragspatronen en overtuigingen optimaal in kunt zetten om veranderingen succesvol en duurzaam te begeleiden

 • Om dat te bereiken heb je zelf een succesvol Breinbereiders-traject doorlopen en weet je uit ervaring wat het doormaken van een verandering inhoudt 

 • Je kent je eigen persoonlijke veranderstijl 

 • Je hebt  controle en autonomie over veranderprocessen

 • Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten, gedragspatronen, overtuigingen en verandercapaciteiten

 • Je weet hoe je die ten positieve in kunt zetten in verandertrajecten

 • Je kent je eigen belemmerende kwaliteiten, gedragspatronen en overtuigingen en kunt hier een positief alternatief voor inzetten