• Je hebt kennis over individuele veranderprocessen in het algemeen

  • Je weet hoe je jouw kwaliteiten, gedragspatronen en overtuigingen optimaal in kunt zetten om veranderingen succesvol en duurzaam te begeleiden

  • Om dat te bereiken heb je zelf een succesvol Breinbereiders-traject doorlopen en weet je uit ervaring wat het doormaken van een verandering inhoudt

  • Je kent je eigen persoonlijke veranderstijl

  • Je hebt  controle en autonomie over veranderprocessen

  • Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten, gedragspatronen, overtuigingen en verandercapaciteiten

  • Je weet hoe je die ten positieve in kunt zetten in verandertrajecten

  • Je kent je eigen belemmerende kwaliteiten, gedragspatronen en overtuigingen en kunt hier een positief alternatief voor inzetten