Je begeleidt vanuit je professionele rol mensen bij het doorvoeren van een organisatie- of persoonlijke verandering. Hoe komt het toch dat de ene verandering succesvol verloopt, en de andere vol weerstand en conflicten is? Je vraagt je af hoe je meer regie kunt krijgen op dit proces. Hoe stuur je de veranderbereidheid van je medewerkers? En: hoe kun je weerstand begrijpen en ombuigen? Welke aspecten van de werking van het brein zijn hierbij van belang? De kennis van Breinbereiders helpt je verder om anderen te helpen.

Breinbereiders laat je zien en ervaren:

  • Wat een organisatieverandering in het individuele brein van je medewerkers of coachees betekent. Maar ook hoe zij die verandering op een positieve manier voor henzelf en de organisatie kunnen vormgeven
  • Hoe je de steun van medewerkers of opdrachtgevers krijgt bij een verandering?
  • Hoe je verandert wat veranderd moet worden, zonder de dingen te veranderen die je wilt behouden
  • Hoe je ervoor zorgt dat individuele medewerkers de dragers worden van de gewenste verandering
  • Wat individuele medewerkers kan helpen bij het vormgeven van de organisatieverandering

Breinbereiders geeft antwoord op deze vragen. En meer. Je leert ook de kennis van het brein in te zetten bij veranderprocessen.