Door daadwerkelijk kleine stappen te nemen in de verandering blijft het proces beheersbaar. Je ervaart welke krachten je op weg helpen of je juist tegenwerken. Zo kunnen vaste overtuigingen, breintechnische gezien ingesleten neurale netwerken, maken dat je toch steeds weer hetzelfde, ongewenste gedrag laat zien. Emoties die vaak bepaald worden door ervaringen uit het verleden, kunnen ook een versperring zijn bij het bereiken van de verandering. En omdat je soms niet weet hoe groot de rijkdom aan talenten is die je in kan zetten om met die versperringen om te gaan, besteden we daar in deze fase veel aandacht aan.

rob - dreamstime_m_22919775- 450x450-72‘… Mijn overtuiging dat ik alles in één keer foutloos moet doen, hinderde mij bij het bereiken van mijn doel. Mijn nieuwe, ‘helpende’, overtuiging is dat ik verantwoordelijk ben voor het nemen van de best mogelijke acties en beslissingen die op dat moment voorhanden zijn.’

rob - dreamstime_m_22919775- 450x450-72‘… Ik oefen nu vooral in mijn thuissituatie met mijn nieuwe gewoonten. Ik merk dat ik daardoor ook minder op wilskracht doe op mijn werk. Het is alsof ik de energie effectiever benut waar die op dat moment nodig is en vanzelf beter ervaar waar ik pas op de plaats moet maken.’